Sunday, October 09, 2011

Feminoras Kuperis “Prerijos”

Feminoras Kuperis “Prerijos” (The Prairie James Fenimore Cooper) pasakoja apie Šiaurės Amerikos kolonizatoriaus ir jo šeimos klajoklišką gyvenimą bei likimą Didžiosiose prerijose, kovą su tarpusavyje kariaujančiomis indėnų gentimis, pažintį su bičių medžiotoju Poliu, keistuoliu daktaru Batijumi ir jų bičiuliais, jaunojo karininko Midltauno gražuolės žmonos Inesos pagrobimo istoriją…
Praktiškai visas knygos veiksmas vyksta prerijose. Savotiškas prerijų bangutumas aprašomas pirmuose knygos skyriuose. Pasak knygos Kuperio, Amerikos prerijos yra dvejopos. Vienos plyti į rytus nuo Misisipės ir užima palyginti nedidelį plotą, tačiau jos gana derlingos ir iš visų pusių apsuptos miškų. Šios prerijos tinkamos žemdirbystei, todėl jose greitai įsikūrė žmonės.
Kitos pievos plyti į vakarus nuo Misisipės, tęsiasi kelis šimtus mylių nuo upės ir vadinamos Didžiosiomis prerijomis. Šiose prerijose trūksta vandens ir kuro, todėl čia naujakurių buvo ne taip gausu. Knygoje pasakojama, kad Amerikos Didžiųjų prerijų kilmė ir atsiradimo laikas – viena didžiausių gamtos mįslių.
Didžiosios prerijos tap paskutine raudonodžių susibūrimo vieta. Mohikanų, delavarų, krikų, čoktau bei čirokizų genčių palikuonims buvo lemta baigti savo dienas šiose bekraštėse lygumose. Feminoro Kuperio knygoje Prerijos aprašomu laikotarpiu indėnai gyveno nesantaikoje.
Pagrindinis veikėjas knygoje – Odinė Kojinė. Medžiotojas, karys, nugyvenęs ilgą gyvenimą ir tapęs traperiu. Didžiąją gyvenimo dalį praleidęs tyrlaukiuose ir miršta toks koks buvo visą gyvenimą – laukinių kraštų filosofas.