Sunday, February 13, 2011

Tomas Main Ridas - Oceola, seminolų vadas

Paskutiniu metu kažkaip pavyksta parašyti tik apie laisvalaikiu perskaitytas knygas. O tokių nėra labai daug. :)

Šį kartą apie dar vieną laisvalaikiu perskaitytą knygą - Tomo Main Rido (Thomas Mayne Reid)" Oceola, seminolų vadas". Anksčiau jau pasakojau apie vieną šio rašytojo knygą - Vandenyno klajūnai.

O "Oceola, seminolų vadas"Populiaraus nuotykinės literatūros meistro knygoje pasakojama apie vieną dramatiškiausių indėnų kovos už nepriklausomybę epizodų - 1835 m. Floridoje vykusį antrąjį seminolų karą. Gudrūs ir gerai apsiginklavę baltieji atėjūnai siekia klasta užgrobti indėnų seminolų žemes. Šie narsiai kovoja, nors jų ginklai prastesni, o vadams trūksta vienybės. Knygos veikėjai ne tik kariauja, bet ir įsimyli, susidraugauja, patiria daugybę išbandymų ir juos įveikę dar labiau vertina užsimezgusią draugystę ir jausmus.
Viename knygos skyriuje Main Ridas save vadina "didelių istorinių įvykių metraštininku". Rašytojas į Amerikos istoriją žiūrėjo ne kaip į ją užkariavusių kolonizatorių istoriją, o kaip į istoriją tautų, gyvenusių joje anksčiau, priverstų gintis nuo nekviestų atėjūnų spaudimo. XIX amžiaus pradžios JAV istorijos būdingas bruožas yra ne tik tai, Amerikos kolonizatoriai grobę vis naujas ir naujas teritorijas, anksčiau priklausiusias indėnų tautoms, didino savo spaudimą, bet ir tai, kad vis ryžtingesni ir vis labiau organizuoti darosi indėnų mėginimai priešintis tam spaudimui.
Seminolai ne kartą kilo prieš atėjūnus, besikėsinančius atimti jų miškus ir žemes. JAV vyriausybė reikalavo, kad seminolai išsikeltų iš Floridos ir išeitų į "Indėnų teritoriją" - taip buvo pavadinta gana didelė vakarų Luizianos dalis.
1832 metais keletas seminolų vadų slapta nuo liaudies sudarė su Amerikos vyriausybe vergovinę sutartį. Sutartis buvo naudinga išdavikams. Pagal ją seminolai per tris metus turėjo pasišalinti iš Floridos į "indėnų teritorijos" dykumas. Tačiau didžioji seminolų dalis atsisakė vykdyti sutartį ir Amerikiečiai paskelbė seminolams karą.
Didvyriškas seminolų pasipriešinimas buvo palaužtas pasinaudojus klasta, mūšio lauke amerikiečiams niekaip nepavykdavo įveikti indėnų. Visus mūšius su amerikiečiais laimėdavo seminolai.
Rašytojas knygoje kalba Džordžo Rendolfo lūpomis, tai jaunasis Floridos dvarininkas, dar vaikystėje susidraugavęs su tada dar taip pat vaiku, Oceola. Knygoje svarbus vaidmuo tenka ir Rendolfo bei Oceolos seserims.