Monday, July 28, 2008

Knol Experts


Do you know such websites like Squidoo lensmasters or Wikipedia? There is one more. Google had opened up Knol, its Wikipedia competitor, to the public. It had announced a private beta of the service last December.
So is Knol a competitor to Wikipedia.? One of the oppinions might be related with the fact that Google Knol might be promoted by leader of search engine market. And this might cause some hard times to other similar websites. On the other hand Wikipedia has some authority so far. It could be the strong argument for choosing Wikipedia's articles. But non anonymous articles could have there own plus.
Let's take the different perspective to this. Maybe the bigger amount on internet encyclopedias could be useful and for the readers. For example that could cause the creation of more specific internet encyclopedias. The information from various sources could be more complex, more comprehensive.
In addition, I have to say, that Google get quite lots of attention on the web these days. Various blogs even dedicate one of the week days to write only about Google news...

*Knol Experts

Šia savaitę viešai startavo internete jau anonsuota Google enciklopedija Knol. Įvairūs tinklalapiai ir tinklaraščiai pradėjo lyginti internetines enciklopedijas tokias kaip Wikipedia, Squidoo lensmasters. Trumpai apibendrinant galima būtų pasakyti, jog Knol sistemoje staripsniai žada būti autoriniai. Tai galėtų būti vienas iš privalumų, lyginant su anonimiais straipsniais. Taip pat tikriausiai galima tikėtis ir to, jog paieškos sistemoje Knol įrašai gali būti iškeliami aukščiau. Pažvelgus iš vartotojų pusės į šį reikalą tikriausiai galima pamatyti ir pozityvių dalykų. Enciklopedijų daugėjimas internete gali paskatinti siauresnės specializacijos žynynų atsiradimą. Tikslesnės, išsamesnės informacijos pateikimo ta pačia tema skirtinguose šaltiniuose. Galiausiai gali būti naudinga palyginti informaciją tuo pačiu klausimu iš kelių enciklopedijų. Taigi ateityje gal būt sulauksime galimybes naudotis daugiau atvirų internetinių enciklopedijų.

Nuoroda/link: Knol.

Wednesday, July 23, 2008

Mobile internet usage

According to Opera Software’s State of the Mobile Web report, the mobile Web is not only for people with a smartphone. Six out of the most popular phones models for Web browsing with Opera Mini are from Nokia, two are from Sony Ericsson, one is from BlackBerry, and one is from Samsung.
Mobile Web access allows many people to explore beyond the boundaries of their world, uncover new cultures and ideas, and let them add their voices to the conversation. This is greatly aligned with the founding spirit of the Web.
Mobile internet browser, the device on which the browser runs (quality of the screen, devide usability) forms the mobile browsing experience. Further according to Opera Software’s State of the Mobile Web report, the most popular handsets worldvide.

Within the top 10 countries using Opera Mini, Nokia phones are used the most to download Opera Mini. Six out of the top 10 phones are from Nokia, two are from Sony Ericsson, one is from BlackBerry, and one is from Samsung.

 1. Nokia N70
 2. Nokia N73
 3. Nokia 6300
 4. Sony Ericsson K750i
 5. BlackBerry 8310
 6. Nokia 6233
 7. Nokia 6600
 8. Samsung E250
 9. Sony Ericsson W810i
 10. Nokia 5300
According to mentioned report, Opera Mini counts approximately 14.5 million users. More information at Opera web page.
Free to download and use, Opera Mini is available at:
http://www.operamini.com.

*Naudojimasis mobiliuoju internetu

Pasak Opera Software’s State of the Mobile Web ataskaitos, mobiliuoju internetu galima naudotis nebūtinai vien tik išmaniaisiais telefonais. Šeši populiariausi telefonai interneto naršymui naudojant Opera Mini yra pagaminti Nokia, du Sony Ericsson, vienas BlackBerry ir vienas Samsung.
Mobilusis internetas sumažina apribojimus naršyti internetą, susipažinti su naujais dalykais, kultūromis, idėjomis ir panašiais dalykais; dalyvauti diskusijose išsakyti savo idėjas, mintis.
Mobilioji interneto naršyklė, įrenginys, kuriame ji naudojama (įrenginio ekrano tipas, patogumas naudotis įrenginiu) prisideda formuojant mobilaus naršymo patirtį.
Pagal anksčiau minėtą Opera Software’s ataskaitą, sudarytas įrenginių dešimtukas, kurie dažniausiai naudoti parsisiųsti Opera Mini.
 1. Nokia N70
 2. Nokia N73
 3. Nokia 6300
 4. Sony Ericsson K750i
 5. BlackBerry 8310
 6. Nokia 6233
 7. Nokia 6600
 8. Samsung E250
 9. Sony Ericsson W810i
 10. Nokia 5300
Pagal tą pačią ataskaitą, suskaičiuojama apie 14,5 mln. Opera mini naudotojų pasaulio mąstu.
Opera naršyklę galima parsisiųsti iš nuorodos aukščiau.
Išsamesnės informacijos galima rasti Opera tinklalapyje.

Saturday, July 19, 2008

iGoogle


Probably it is useful when products and services from one company are nicely integrated with one another. It helps to keep users from bouncing around services. Companies may find it useful because it's a way to lock users in, while gaining their trust. There is one more new product from Google and their labs: iGoogle

Gmail integration, Google Reader integration, Gchat these are some of widgets that might be used in iGoogle.

This makes the oppurtunitie to make your own individual page, arrange the information and it's sources. Is it realy useful?


iGoogle

*Tikriausiai galima sakyti, jog vienos kompanijos gaminamų produktų integracija gali būti naudinga vartotojams. Tai gali sumažinti šokinėjimą nuo vienos paslaugos prie kitos. Komapanijoms tai gali būti naudinga, nes tokiu būdu kaip ir tvirčiau galima "pririšti" vartotoją.

Google pristatė dar vieną produktą pavadintą iGoogle. Jame numatyta tokių paslaugų kaip Gmail, Google reader Gchat integracija. Taigi kaip ir galima sukurti savo asmeninį puslapį, organizuoti jo informaciją, šaltinius.

Kiek tai gali būti realiai naudinga?

Tuesday, July 08, 2008

Old mobile phones are lying in drawers

There is quite interesting research frorm Nokia. According to this research only 3% of people recycle their mobile phones despite the fact that most have old devices lying around at home that they no longer want, according to a global consumer survey released by Nokia today. Three out of every four people added that they don't even think about recycling their devices and nearly half were unaware that it is even possible to do so.

The survey is based on interviews with 6,500 people in 13 countries including Finland, Germany, Italy, Russia, Sweden, UK, United Arab Emirates, USA, Nigeria, India, China, Indonesia and Brazil. This research might show some consumers' attitudes and behaviors towards recycling.

According to, Markus Terho, Director of Environmental Affairs, Markets, at Nokia said, "It is clear from this survey that when mobile devices finally reach the end of their lives that very few of them are recycled. Many people are simply unaware that these old and unused mobiles lying around in drawers can be recycled or how to do this. Nokia is working hard to make it easier, providing more information and expanding our global take-back programs." He added, "If each of the three billion people globally owning mobiles brought back just one unused device we could save 240,000 tonnes of raw materials and reduce greenhouse gases to the same effect as taking 4 million cars off the road. By working together, small individual actions could add up to make a big difference."

*Kur dedami seni nenaudojami mobilieji telefonai?
Atlikta apklausa, kuria buvo siekiama nustatyti ar seni telefonai atiduodami perdirbimui, atskleista, jog tik 3 % apklaustųjų pasinaudoja senos įrangos perdirbimu. Nors daugelis jų turi namuose senų ir nenaudojamų mobiliųjų. Trys iš keturių apklaustųjų net negalvojo apie perdirbimą apie pusė apklaustųjų net nežinojo, kad yra tokia galimybė.
Apklausoje dalyvavo 6500 žmonių iš trylikos valstybių, tokių kaip, Suomija, Vokietija, Italija, Rusija, Švedija ir kt.
Pasak Mrkus Terho, iš paklausos aišku, jog tik nedaugelis telefonų užbaigę savo gyvavimą patenka perdirbimui. Mobiliųjų telefonų perdirbimas leistų sutaupyti gamybai reikalingų žaliavų ar prisidėtų prie šiltnamio efekto mažinimo. Gerai išvystytas mobiliųjų telefonų perdirbimas galėtų duoti teigiamų rezultatų.

Thursday, July 03, 2008

Firefox Downloads Set Guinness World Record

Mozilla has announced today, that today they received confirmation from Guinness World Records that we’ve officially achieved the record for the “largest number of software downloads in 24 hours.” From 18:16 UTC on June 17, 2008 to 18:16 UTC on June 18, 2008, 8,002,530 people downloaded Firefox 3!

*Firefox pavyko patekti pasaulio Guinness'o rekordų knygą

Per 24 valandas naująją naršyklės versiją atsisiuntė 8,002,530 žmonių iš viso pasaulio.

300'th Post

We have a little celebration here, this is the 300'th Post. :) Hope this number get bigger in the near future.

Įrašų skaičius blog'e pasiekė tris šimtus. Reikia tikėtis, kad ateityje šis apvalus skaičiukas tik didės... :)