Thursday, February 18, 2016

PowerShell Komanda Pakeičianti Disko Pavadinimą

Turėdamas kelias laisvas minutes "žaidžiau" su PowerShell komandomis.
Išbandyti Get-CimInstance cmdlet ir Set-CimInstance cmdlet.

O visa disko pavadinimo keitimo komanda atrodo taip:

Get-CimInstance win32_logicaldisk -Filter "deviceID = 'c:'" |
Set-CimInstance -Property @{volumename = 'Naujas Disko Pavadinimas'}