Tuesday, July 23, 2013

S.Dariaus ir S.Girėno skrydžiui skirta aviacijos šventė Kaune

Kelios foto iš Kau­ne šeš­ta­die­nį (2013 liepos 20 dieną) vykusios avia­ci­jos šven­tės, skir­tos Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no skry­džio per At­lan­tą aš­tuo­nias­de­šimt­me­čiui pa­mi­nė­jimui.
Trumpai prisiminti, kas primiršę: S. Da­rius ir S. Gi­rė­nas 1933 me­tų lie­pos 15 die­ną lėk­tu­vu "Li­tua­ni­ca" iš­skri­do iš Niu­jor­ko į Kau­ną. Jų skry­dis nu­trū­ko po 37 va­lan­dų mi­nu­čių tuo­me­ti­nė­je Vo­kie­ti­jo­je, o ka­tas­tro­fos ap­lin­ky­bės taip ir li­ko mig­lo­tos.Friday, July 12, 2013

Žiulis Vernas - Kapitono Hatero nuotykiai

1860 m. balandžio 5 d. iš Liverpulio uosto išplaukia brigas „Forvardas“. Net ir patyrusius jūros vilkus stebina neįprasta laivo įranga bei tai, kad laivas plaukia nežinoma kryptimi ir neturi kapitono. Paslaptingojo kapitono nurodymus perduoda didžiulis šuo, o pats kapitonas pasirodo tik tada, kai „Forvardui“ iškyla pavojus būti sutraiškytam ledkalnių. Taip prasideda Žiulio Verno (Jules Verne) romanas Kapitono Hatero nuotykiai.

Paaiškėja, kad laivo kapitonas – garsus ir patyręs jūrininkas Hateras, siekiantis įgyvendinti didžiausią savo troškimą – Šiaurės ašigalyje iškelti Anglijos vėliavą. Susidūrus su didžiuliais sunkumais, kapitoną išduoda dalis įgulos. Ar pavyks Haterui ir jo ištikimiems draugams įveikti nepaprastus pavojus ir pasiekti tikslą?

Rašytojas parodo, kaip valia, ištvermė ir žinios padeda herojui ir jo draugams įveikti daugelį kliūčių. Kapitonui su keletu ištikimų draugų vis tik pavyksta pasiekti šiaurės polių. Tik nuo didelių išgyvenimų ir sunkumų Kapitonas praranda sveiką protą - ištinka pamišimas.

Skaityta jau ne viena Žiulio Verno knyga. Ši kaip ir kitos kupina istorinių faktų ir nuostabių gamtos aprašymų. Momentais aišku kiek nuobodoki istoriniai pasakojimai, bet jie gana stipriai praplečia žinias. 

Friday, July 05, 2013

Meistriškumas

Mes esama visa tai, ką nuolatos darome. Taigi tikras meistriškumas - ne veiksmas, o įprotis. - Aristotelis