Wednesday, August 06, 2008

Your vision of the future of the web

Everything is changing on the internet these days, every day there is more new features, web sites and etc. on the web.
Web browsers is one of the means used to reach internet. These browsers can change in the period of time as well as the internet it self.
Mozilla Labs has put out a call for anyone in the world to share their vision of how they would like to see the browser, or the web in general, look and act in the future.
The mentioned project will track down and share future web concepts submitted through a very simple process.
According to Mozilla, readwriteweb, there is SO much potential for improvement in user interfaces. Changes in the interface that lets us to interact on the internet could lead to different user experience. Various new technologies, such as, Adobe AIR newsticker could be one of the elements in more rich user experience on the web.
What would you like the web to look like in the future?

* Interneto ateitis

Pastaruoju metu internete gana greitai vystomi nauji tinklalapiai, paslaugos, keičiasi iš anksčiau veikiančių tinklalapių vartotojo sąsaja.
Interneto naršyklės , viena iš priemonių, kuriomis gali būti pasiekiamas internetas taip pat gali keistis bėgant laikui.
Mozilla Labs išplatino kvietimą visiems dalintis savo vizijomis apie interneto naršykles ar apskritai apie tai kokį norėtume matyti internetą ar naršymą jame ateityje. Šios iniciatyvos pagalba bus fiksuojami pasiūlymai, keičiamasi mintimis, kaip galėtų atrodyti naršymas ir pats internetas ateityje.
Pasak Mozilla, readwriteweb, yra labai daug potencialo įvairiems pasikeitimams vartotojo sąsajoje. Tokie pasikeitimai galėtų reikšti ir pasikeitusią ar kintančią vartotojų elgseną, patirtį internete. Įvairios naujos technologijos, pavyzdžiui, Adobe AIR naujienų žymekliai galėtų būti viena iš daugelio dalelių, kuri pridėtų keičiant, darant patogesnį ir įvairesnį naršymą internete. Taigi, kokį Jūs internetą norėtumėte matyti ateityje?

No comments: