Thursday, February 26, 2009

Mobilusis ir stacionarusis internetas

Naršymas internete mobiliuoju telefonu gali būti ne toks jau labai skirtingas nuo naršymo kompiuteriu, turint mintyje kaip keičiasi mobilieji telefonai ir jų galimybės.
ComScore išleido tyrimo ataskaitą apie besinaudojančiuosius mobiliuoju internetu bei internetu iš kompiuterio. Apibendrintai sakoma, jog mobilusis internetas labiau pramogoms, o stacionarus (PC) viskam kitam.

Iš vienos pusės, jei didžiąją dienos dalį praleidi prie kompiuterio su internetu, tai tokiu būdu greičiausiai ir randi visą reikiamą informaciją. Tyrimas paneigė, jog aktyviausiai besinaudojantys kompiuteriu su internetu yra tie patys žmonės, kurie aktyviausiai naudojasi ir mobiliu internetu.

Tyrimas atskleidė, jog 15,2 procentų ne taip aktyviai besinaudojančių kompiuteriu su internetu jungdavosi prie interneto savo mobiliuoju įrenginiu bent kartą per savaitę. Aktyviai besinaudojančių kompiuteriu su internetu šis procentas 11,7. Aktyvieji kompiuterinio interneto vartotojai (20 procentų apklaustųjų) apibrėžta kaip tie, kurie peržiūri 6701 interneto puslapių vidutiniškai per mėnesį. Ne tokie aktyvūs kompiuterinio interneto vartotojai (apie 50 procentų apklaustųjų) apibrėžta kaip tie, kurie peržiūri vidutiniškai 1104 interneto puslapių per mėnesį. Likusieji buvo klasifikuojami kaip vidutiniai vartotojai.

Tyrimas nustatė, kad labiausiai tikėtini mobiliojo interneto vartotojai vyrai (58 procentai) 18-44 metų amžiaus. "Sunkieji" mobiliojo interneto vartotojai taip pat rodo aukštą domėjimąsi interneto svetainėmis, kurios pateikia regioninę informaciją, pramogų ir sporto informaciją ar pan..

Priešingai, "lengvieji" mobiliojo interneto vartotojai yra "sunkesni" kompiuterinio interneto vartotojai. Jie dažniausiai lankosi interneto puslapiuose, kurie apima mokslo, žiniasklaidos, kelionių, verslo/finansų turinį. Galima pastebėti, jog tokio pobūdžio informaciją gali būti sunku suvokti, skaityti ar įsigilinti, pavyzdžiui, kur nors einant.

Bendrai pastebima, jog mobilaus interneto naudojimas auga. ComScore teigimu, 2008 m. spalio mėn. 42 milijonai žmonių naudojo savo mobiliuosius įrenginius, siekdami gauti naujienų ir informacijos interneto interneto puslapiuose, tai 57 procentais daugiau lyginant su 2007 m. spalio mėn..
Tyrimo ataskaitoje dar sakoma, jog mobilieji įrenginiai ne visada patogūs informacijos paieškoms, lyginant su stacionariais įrenginiais.

No comments: