Sunday, March 16, 2008

NanoBrain


It seems like every week scientists invent something new. One of the such inventions might be tiny machines.
According to dailytech.com, Researchers with the International Center for Young Scientists in Tsukuba, Japan have invented what has been dubbed a "nano - brain". The tiny chemical brain is only 2 nm across. The researchers envision the nanobrain controlling swarms of useful nanorobots to kill viruses and cancer cells. The article gives and some examples as a proof, that scientist can control those machines. Such a machines might be used and in computing, making personal computers able to deal with a bigger number of tasks at one time.
While you might not see the chemical nano-brain in the next round of personal computers processors, it remains a promising breakthrough in nanotechnology, that hopefully brings us one step closer to curing disease through microscopic helpers..
The source: Chemical "nano - brain"
*
* Rodos praktiškai kiekvieną savaitę mokslinkai išranda ka nors nauja. Vienas iš tokių išradimų gali būti nanotechnologijomis grįstos mikro mašinos.
Pagal Dailytech.com straipsnį apie cheminius nano smegenis, Tsukuba, Japonijos išradėjams pavyko sukurti tai, kas praminta "nano smegenų" vardu. Mokslininkai numato, jog nano smegenys galėtų valdyti daugybę nanorobotų, kurie susidorotų su virusais ir vėžinėmis ląstelėmis. Straipsnyje pateikiama ir pavyzdžių rodančių, jog išradėjai, mokslininkai gali valdyti tokias mašinas. Toks išradimas galėtų būti naudojamas ir asmeniniuose kompiutriuose, tokiu būdu pastarieji vienu metu galėtu susidoroti su keliomis užduotimis.
Kol kas gal dar ir nepasirodys minėtasis nano išradimas naujausiuose kompiuterių procesoriuose, tačiau tai gali būti daug žadantis žingsnis pirmyn link kitokio ligų gydymo.
Visą straipsnį galima rasti aukščiau pateiktoje nuorodoje.

No comments: