Saturday, March 23, 2013

Įprotis

Įprotis - tai žinių, įgūdžių ir troškimų sąveika.
Žinios yra teorinė paradigma - ką daryti ir kodėl daryti. Įgūdžiai - kaip daryti. O troškimas - tai veiklos motyvas. (Stephen R. Covey)

No comments: