Friday, September 11, 2009

Google statistikos centras internete

Vakar be jokios didelės pompastikos pasirodė pranešimas apie naują Google kūrinį - "Google Internet Stats". Šioje vietoje turėtų būtis skelbiama statistinė informacija, įžvalgos iš visų penkių skirtingų pramonės šakų. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis ir priemonėmis bus skelbiami Twitter įrašų dydžio komentarai.

Statistinių duomenų rinkimas yra suskirstyti į penkias pagrindines sritis: technologijos, makroekonomikos tendencijos, žiniasklaidos formos, žiniasklaidos vartojimo ir vartojimo tendencijos. Kiekvienoje temoje yra subkategorijos nagrinėjančios specifinius srities klausimus. Pavyzdžiui technologijų skiltyje galima rasti mobiliųjų įrenginių, interneto ir pan, subkategorijas.

Statistikos duomenis galima rasti paieškos būdu arba peržiūrint visus įrašus. The New York Times straipsnyje nurodomi ir šaltiniai iš kurių bus renkama informacija. Straipsnyje dar bandoma pažvelgti į tai, kodėl Google kaip manoma tokį vertingą įrankį paliko po UK domenu. Sakoma, kad ir statistiniuose duomenyse daugiau dėmesio bus skiriama UK ar visos Europos informacijai.
Gal būt tokiu būdu tik testuojamas naujo įrankio veikimas ir vėliau bus pristatytos gal net regijoninės versijos.

No comments: