Monday, October 14, 2013

Efektyvi asmeninė ir organizacinė komunikacija 3

Tęsiant įrašų seriją apie efektyvią komunikaciją, dar kelios glaustos mintys. Pagal Toronto York universiteto komunikacijos mokslų daktarą Dalton Kehoe.

Komunikacija paprastai vyksta visuomenėj, kurioje pripažįstamos tam tikro vertybės bei normos.
Mūsų kultūra yra kaip talpykla, kuri duoda pakankamai reikšmių sukurti bendrumui tam tikru lygiu, su kiekvienu su kuriuo bendraujame iš tos pačios kultūros. Arba leidžia atitinkamai reaguoti, kai kas nors elgiasi kitaip nei esame įpratę. 
Žiūrint labai bendrai, bendraudami naudojam žodžius, bet tikrai nenaudojam visų žodžių reikšmių, kai kurių gal net nežinom. Žodžių reikšmės:
  • Dennotation - žodžio reikšmė pagal žodyną.
  • Connotation - tai kaip antrinė reikšmė, kuri gali kažką reikšti man ar kitiems toje pačioje kultūroje gyvenantiems žmonėms, bet tikrai ne visiems žmonėms. Iš Vikipedijos, yra daug tokių žodžių, kurių vaizdingumas susilydęs su emocingumu. Pvz., ne pjauna, bet riekia duoną (siekiama vaizdingumo); ne velnias, bet raguotasis (siekiama sušvelninti reikšmę); ne žiūri, bet spokso į vitriną (siekiama išreikšti neigiamą emociją).
Truputį pakartojant kas buvo pasakyta ankstesniuose įrašuose, bendraujant greta žodžių naudojamos emocinės išraiškos:
  • Jos paveikia tikrąją ištariamų žodžių reikšmę;
  • Formuoja santykį tarp kalbančiųjų;
  • Tiesiogiai rodo emocijas per ir po pokalbio;
Praktiškai kiekvienoje kultūroje atpažįstamos šešios veido išraiškos, emocijos:
No comments: