Sunday, October 06, 2013

Efektyvi asmeninė ir organizacinė komunikacija 2

Tęsiant įrašų seriją apie efektyvią komunikaciją, dar kelios glaustos mintys.

Paprastai komunikacija vyksta, nes norime:
  • Atrasti save;
  • Kurti santykius su kitais žmonėmis;
  • Paveikti kitas dalyvaujančias"šalis";

Keletas aksiomų liečiančių face-to-face komunikaciją (pagal komunikacijos mokslų daktarą Watzlawick):
  • face-to-face situacijose komunikacija yra neišvengiama;
  • face-to-face komunikacija visados apjungia žodinius ir ne žodinius elementus;
  • face-to-face komunikacija visados siejasi su pasakomu turiniu ir kuriamais santykiais, tuo pačiu metu;

Tarpasmeninė komunikacija yra:
  • Kai dalyvauja du ar daugiau žmonės;
  • Yra tam tikras kontekstas;
  • Komunikacijos proceso dalyviai žino vienas apie kitą;
  • Komunikacijos proceso dalyviai veikia kartu, kad sukurtų bendras reikšmes;

Visiems gerai žinomas "Siuntėjo->žinutės->konteksto->gavėjo" modelis pagal Dalton Kehoe vaizduojamas taip:
 Komunikacijos procese labai didelę reikšmę turi ir žinutės siuntėjo bei gavėjo turima informacija apie vienas kitą, iš anksto susidaryta nuomonė. Vaizdžiai tai gali būti iliustruojama tokiu paveikslu:


Ir pabaigai galima pacituoti David Berlo: "Reikšmės guli žmonėse, ne žodžiuose".

No comments: