Tuesday, October 22, 2013

Efektyvi asmeninė ir organizacinė komunikacija 4

Tęsiant įrašų seriją apie efektyvią komunikaciją, toliau labai trumpai ir glaustai apie sąmonę ir pasąmonę (angl, conscious mind and Unconscious cognition).
Vikipedia pateikia tokį apibrėžimą: Unconscious cognition is the processing of perception, memory, learning, thought, and language without being aware of it.


Sąmonė (angl. conscious mind) efektyviausiai veikia kai yra:
  • Pakankamai laiko;
  • Situacija su kuria susiduriama pakankamai paprasta;
  • Iškeltas aiškus, pasiekiamas, naudingas/vertingas tikslas.

Sąmonė (angl. conscious mind) neefektyviausiai veikia kai yra:
  • Kritinė padėtis;
  • Gąsdinančios situacijos. 
Pasąmonė:

  • Paremia racionalių sprendimų priėmimą;
  • Nuolatos vertina mus supantį pasaulį;
  • Subtiliai iššaukia tam tikrus žmogaus veiksmus.
 Vaizdžiai sąmonę ir pasąmonę galima pavaizduoti kaip ledkalnį:


No comments: