Thursday, April 02, 2009

Peter G. Northouse Lyderystė teorija ir praktika

Papuolė į rankas truputį pavartyti paskaitinėti Peter G. Northouse "Lyderystė teorija ir praktika" knyga. Knygoje apžvelgiamos ir analizuojamos lyderystės teorijos, ypatingą dėmesį atkreipiant į tai, kaip kiekvieną teorinį požiūrį būtų galima taikyti organizacijų pasaulyje.

Peter G. Northouse Lyderystė teorija ir praktika, plačiai nagrinėjamos įvairios lyderystės temos, moksliniai duomenys, pateikta daug klausimynų, praktinių atvejų ir praktinio teorijos taikymo pavyzdžių. Atsakinėjant į pateiktus klausimynus galima įvertinti, pavyzdžiui, savo lyderystės bruožus.

Lyderystė teorija ir praktika vadinama vadovėliu. Knygoje nurodoma, jog ji skirta ir universitetinėms ir tęstinėms valdymo, lyderystės studijoms, verslo, švietimo lydersytės, viešojo administravimo, slaugymo ir sveikatos bei dar daugeliui kitų mokslų kursams bei specialistų mokymo ir tobulinimosi seminarams.

Per pastaruosius dešimt metų visuomenės susidomėjimas lyderyste gana stipriai augo. Knygynuose galima rasti įvairios literatūros apie lyderius. Lyderystė teorija ir praktika knygoje lyderystė laikoma sudėtingu procesu, turinčiu daug dimensijų. Sakoma, jog lyderystės apibrėžimo variantų yra daugybė. Kvienam žmogui tai gali sietis su kirtingai dalykais. Knygos įvade pateikiamas toks lyderystės apibrėžimas:

Lyderystė yra procesas, kurio metu vienas asmuo daro įtaką žmonių grupei, kad būtų pasiektas bendras tikslas.

Reikia pasakyti, jog gana įdomu paskaityti tokią knygą, įdomu "pasižiūrėti" į praktinius atvejus, tačiau knygoje tikrai pateikiama daug lyderystės teorijų, todėl reikia kažkaip beskaitant išvengti jų susipainiojimo.

No comments: