Friday, July 03, 2009

Efektyvus CEO

Šiandien The New York Times užmačiau visai įdomų straipsnį How to be an effective CEO. Tikriausiai jau visiems žinoma, ką reiškia CEO, bet dėl visa ko pasikartosiu, jog šis trumpinys išsišifruoja kaip "Chief Executive Officer", vertimas - vadovaujantis darbuotojas/pareigūnas.

Straipsnyje pateikiamas trumpas gidas kaip būti efektyvesniu vadovu, remiantis jau klasika tapusia literatūra ("The Effective Executive," Peter Drucker; "The 7 Habits of Highly Effective People," Stephen Covey). Šių knygų autoriai nesistengė sukurti kažkokių naujų teorijų, jose aprašyti dalykai dažniausiai veikia, nes yra remtasi stebėjimais gautais duomenimis.
Peter Drucker "The Effective Executive" parašė dar 1966 metais. Knygoje daug dėmesio skiriama, kaip tinkamai naudoti laiką. Praktiškai daugelio resursų galima gauti daugiau, tik su laiku yra kiek sudėtingiau. Patariama rasti laiko taip vadinamam nepertraukiamam darbui, tai tampa ypatingai aktualu, kai šiomis dienomis plačiai naudojamas multi-tasking metodas.
"The 7 Habits of Highly Effective People" išleista 1989 metais, buvo parduota apie 15 millijonų knygos kopijų. Anksčiau minėtame straipsnyje trumpai aptarti visi septyni punktai. Gal būt galima trumpai suminėti svarbiausius punktus:
  1. Aktyvumas;
  2. Turėti aiškų tikslą;
  3. Svarbiausius dalykus atlikti pirmiausiai;
  4. Siekti santykių ir susitarimų kurie yra abiems pusėms naudingi;
  5. Siekti pirmiau suprasti ir po to būti suprastam;
  6. Sinergija;
  7. Pastabumas detalėms;
Straipsnyje dar išskiriami trys dalykai, kuriuos CEo turi gerai daryti:
  1. Nustatyti kryptį bei gaires;
  2. Paskirstyti išteklius;
  3. Suburti geriausią komandą;
Pasakojama, jog dažnai praktikoje neužtenka gerai daryti tik šiuos tris dalykus. Paprastai veiklos pradžioje, ypatingai tuo atveju, jei tai yra kažkoks antrepreneriškas sumanymas, tenka daryti žymiai daugiau veiksmų. Būti atsakingam ne tik už finansus, bet dažnai ir kažkiek už dizainą, programavimą, produktų vystymą ir pan.
Paprastai patariama susikurti kokį nors perėjimo planą, kuris leistų numatyti kaip paskirstyti atitinkamus darbus kitiems darbuotojams. Minėtame straipsnyje taip pat aptariamas trumpas penkių žingsnių toks planas. Dažnai antrepreneriai būna ir pirmą kartą CEO.

No comments: