Wednesday, July 15, 2009

Petras Čeliauskas "Nuo Babelio iki esperanto"

Paskaitinėjau šiek tiek Petro Čeliausko pažintinę knygutę (išleista 1989 m.) "Nuo Babelio iki esperanto". Knygos autorius - pedagogas, kraštotyrininkas, esperantininkas.

Knygos pradžioje pasakojama Babelio bokšto legenda - pasakojama, kad kalbų įvairovė atsirado Dievui nusprendus sumaišyti žmonių kalbas, kad jie nebesuprastų vienas kito ir nebegalėtų toliau statyti Babelio bokšto. Toliau pasakojama apie mokslines kalbų atsiradimo teorijas, rašto atsiradimą, rašto sistemų įvairovę, šiuolaikinius „hieroglifus“ - matematinius simbolius. Šiek tiek paliečiama ir gestų kalba bei žargonas, mišrios kalbos.

Pagrindinis knygos tikslas - pristatyti esperanto kalbą. Suprasdami, jog būtų labai patogu turėti bendrą kalbą visiems, kaip pagalbinę greta gimtosios ir užsienio kalbų, žmonės ima galvoti, kaip tokią idėją įgyvendinti. Iš pradžių mėginama tiesiog paskelbti kurią nors egzistuojančią kalbą tarptautine. Tačiau bet kurią nacionalinę kalbą sunku išmokti; antra, tie, kuriems ta kalba gimtoji, taptų „privilegijuotais“. Senosios ar mirę kalbos (pvz., lotynų) yra sudėtingos ir nelabai tinkamos šių dienų naudojimui.
Knygoje aprašomi ir bandymai sukurti dirbtinę kalbą. Plačiau aprašomi keli įdomesni atvejai. Galiausiai knygoje prieinama prie XIX a. antros pusės. Tada buvo sukurtas volapiukas, o netrukus po šio projekto - ir esperanto kalba.
Esperanto kalbos kūrėjas - Liudvikas Lazaris Zamenhofas. L.L. Zamenhofas gimė 1859 metų gruodžio 15 dieną Bialistoke. Dabar šis miestas priklauso Lenkijai, o iki trečiojo Lietuvos-Lenkijos padalijimo 1795 metais jis priklausė Lietuvai. Kurdamas tarptautinę kalbą, L. L. Zamenhofas turėjo du tikslus: pateikti žmonijai logišką tarptautinę kalbą ir įkvėpti jai politinę-filosofinę žmonių ginčų sprendimo dvasią.

Reikia prisiminti tai, kad knyga išleista jau gana senokai ir šiandien situacija yra gerokai pasikeitusi. Gal būt visai gera idėja buvo turėti dirbtinę tarptautinę kalba. Tik dabar greičiausiai ją atstoja anglų kalba. Nekelsiu klausimo ar tai anglakalbius daro privilegijuoatais.

No comments: